Datum uitspraak: 10-05-2017
Nummer uitspraak: 107555
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is bij meerdere incidenten betrokken. Omdat de leerling zich niet aan de gemaakte afspraken hield en hij ontoelaatbaar gedrag vertoonde, heeft de school hem buiten de reguliere klassensetting en in een ondersteuningslokaal onderwijs geboden. Omdat de leerling ook daar niet te handhaven was en hij al meerdere keren was geschorst, heeft de school hem de toegang tot de lessen ontzegd. De leerling, die eindexamen doet, werd thuis voorzien van lesmateriaal en hij kreeg onderwijskundige begeleiding. De vader klaagt over de schorsingen en meent dat zijn zoon onvoldoende begeleiding krijgt.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De schorsingen zijn voldoende gemotiveerd en gezien het meerdere malen vertonen van ontoelaatbaar gedrag heeft de school de leerling in redelijkheid mogen schorsen. De vervolgens aangeboden onderwijskundige begeleiding acht de Commissie gezien de omstandigheden voldoende. Niet gebleken is dat de school de vader niet serieus heeft genomen.