Datum uitspraak: 12-03-2020
Nummer uitspraak: 109103
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling zit in de eindexamenklas van het vmbo. De leerling is een aantal keer bij incidenten betrokken geweest. Na opnieuw een incident met de leerling, gevolgd door een incident met de vader van de leerling, beslist de school om de leerling te verwijderen. De moeder van de leerling is het hier niet mee eens. De school wist dat haar zoon handelde uit emotie. Hij moet zijn eindexamen op de school kunnen doen. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting 
Er is sprake van onveiligheid op de school door een cumulatie van ernstig gedag van de leerling en zijn vader. De school had een andere school gevonden voor de leerling, maar die school had niet de voorkeur van de leerling. Advies is om een andere passende school te vinden voor de leerling waar hij zijn eindexamenjaar kan afronden.