Datum uitspraak: 11-04-2016
Nummer uitspraak: 107100
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klager erover dat hun dochter, brugklasleerlinge, wordt gepest door leerlingen uit de derde klas en dat de school daar onvoldoende tegen optreedt. Ook nadat hun dochter een andere school ging bezoeken, houdt het pesten niet op. Klagers vinden ook dat hun dochter niet de juiste onderwijskundige begeleiding heeft gehad.

Advies van de Commissie
De klacht over het onvoldoende optreden tegen pesten is gegrond. De klacht over de onderwijskundige begeleiding is ongegrond.

Toelichting
Alleen al omdat de andere leerlingen twee klassen hoger zaten, had de school extra alert moeten zijn. De school moet ook optreden tegen pesten buiten het schoolterrein. De school had de toepassing van het pestprotocol moeten opschalen en de ouders van de andere leerlingen erbij moeten betrekken.
De leerlingen krijgen les in kleine groepen met extra ondersteuning. Ook de dochter van klagers kreeg die ondersteuning. Klager heeft onvoldoende onderbouwd wat er schortte aan de begeleiding.