Datum uitspraak: 18-08-2015
Nummer uitspraak: 106486
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft het moeilijk op school. Na de uitslag van een afgenomen cognitief en psychologisch onderzoek, blijkt ook dat de leerling diabetes heeft. Zijn gedrag verslechtert, en de school schorst hem langdurig terwijl er al een verwijzingsprocedure voor het speciaal (basis)onderwijs gestart was. De vader klaagt erover dat de school het verslag van het psychologisch onderzoek heeft meegestuurd bij de toelaatbaarheidsaanvraag, omdat de uitslag wellicht is vertekend door onder andere de diabetes. Vader klaagt ook dat de school geen vorm heeft gegeven aan haar zorgplicht door zijn zoon zo lang zonder onderwijs te laten zitten.

Advies van de Commissie
De klacht over het meesturen van het onderzoek is ongegrond, klachten over het langdurig schorsen zonder begeleiding en de wijze van klachtafhandeling zijn gegrond.

Toelichting
De omstandigheden waren niet zodanig dat de school tot de conclusie moest komen dat de uitslag van het onderzoek niet betrouwbaar was en daarom niet bij de verwijzingsprocedure mocht worden betrokken. De school heeft niet voldaan aan haar inspanningsverplichting ten aanzien van het bieden van (begeleiding) bij onderwijs voor een leerling die bij de school is ingeschreven. Daarnaast is de leerling langer dan wettelijk toegestaan geschorst.