Datum uitspraak: 13-04-2016
Nummer uitspraak: 107132
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat de school niet weet hoe zij met zijn autistische zoon moet omgaan als hij boos is en hem enkele malen in de houdgreep heeft genomen. De problemen die zich op school voordoen, doen zich thuis niet voor.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft aangetoond dat zij weet hoe te handelen met leerlingen in bepaalde situaties. De school maakt gebruik van een interventiemethode om te voorkomen dat fysiek ingrijpen noodzakelijk wordt. Daarnaast werkt de school steeds met dezelfde aanpak (voorspelbaarheid), leerlingen hebben de mogelijkheid om te ontspannen in de eigen klas en kunnen in een buddy klas geplaatst worden. De school heeft met de vader bovendien individuele afspraken gemaakt om fysiek ingrijpen te voorkomen. Ondanks de inzet van de school is in ieder geval twee keer de transfergreep toegepast bij de leerling. 
Er zijn situaties waarin gevaar voor de leerling zelf of zijn omgeving dreigt. In die situaties kan fysiek ingrijpen als ultiem middel onvermijdelijk zijn. De situatie op school is bovendien niet één op één vergelijkbaar met de situatie thuis. Op school zijn meer prikkels dan thuis. Daarnaast zal bij een aanpak op school altijd met meerdere factoren rekening gehouden moeten worden, zoals de veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten en de onderwijssituatie. Dat de school fysiek heeft ingegrepen, wil nog niet zeggen dat zij niet weet hoe met de leerling moet worden omgegaan. De klacht is ongegrond