Datum uitspraak: 01-05-2019
Nummer uitspraak: 108674
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Voor een 18-jarige leerling vraagt de vso cluster-3-school een tlv aan voor de duur van 1 schooljaar. Dit doet de school omdat de leerling een sprong in haar ontwikkeling doormaakt. Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag af vanwege haar beleid dat er voor een leerling, die in het afgelopen schooljaar 18 is geworden en het uitstroomprofiel dagbesteding heeft, geen tlv wordt toegekend.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is gegrond, het besluit kan niet worden gehandhaafd

Toelichting
Er is geen individuele beoordeling gemaakt van de leerling. Vereiste deskundigenverklaringen zijn niet opgesteld. Het beleid, op basis waarvan de tlv-aanvraag is afgewezen, is financieel gedreven. Dergelijk beleid is niet toegestaan. Dat daarop een uitzondering kan worden gemaakt, betekent niet dat dergelijk beleid is toegestaan.