Datum uitspraak: 06-01-2016
Nummer uitspraak: 107033
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met extra ondersteuningsbehoefte van groep 8 van een reguliere basisschool is verwijderd vanwege gedragsproblemen en problemen in concentratie en werkhouding. De school stelt dat zij handelingsverlegen is. De moeder van de leerling maakt bezwaar tegen de verwijdering.

Advies van de Commissie
Het verzoekschrift is gegrond omdat zwaarwegende argumenten ontbreken en de school niet alle begeleidingsmogelijkheden heeft benut.

Toelichting
Naast de problemen van de leerling in gedrag en werkhouding, wil zijn moeder niet meewerken aan door de school gewenst onderzoek van de leerling. Dat neemt niet weg dat de school op basis van de beschikbare gegevens meer gestructureerd onderwijs had kunnen bieden. Meer overleg met de moeder, bijvoorbeeld met behulp van mediation, had kunnen leiden tot overeenstemming over de extra begeleiding. Het ondersteuningsprofiel bevat hiervoor een procedure. Die had gevolgd moeten worden, ook omdat de leerling al in groep 8 zit. Zwaarwegende argumenten voor verwijdering waren niet aanwezig.