Datum uitspraak: 12-10-2016
Nummer uitspraak: 107388
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school voor praktijkonderwijs besluit het uitstroomprofiel in het ontwikkelingsperspectief van een leerling te wijzigen van 'vervolgonderwijs' naar 'arbeidsmarkt'. Vervolgens plaatst de school de leerling aan het einde van het derde jaar over van de theoretische variant naar een meer praktisch georiënteerde variant. Door de overplaatsing heeft de leerling geen directe instroommogelijkheid meer bij de entree-opleiding van het mbo.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond en de wijziging van het ontwikkelingsperspectief is redelijk geweest.

Toelichting
Deze praktijkschool biedt onderwijs aan in twee varianten, elk op een andere locatie. De inschatting welke van beide locaties op dit moment het meest geschikt is voor de leerling, behoort tot de professionele beoordelingsruimte van de school. Beide varianten voldoen aan de wettelijke voorwaarden en leveren na vier jaar het certificaat praktijkonderwijs op. Een variant biedt leerlingen echter direct toegang tot de entree-opleiding van het mbo. De leerling moet vanwege zijn gebrekkige motivatie en gedrag deze variant verlaten. Bij de leerling zijn forse gedragsproblemen gediagnosticeerd. Hij is lange tijd niet aan leren toegekomen en tegen de grenzen van de meer theoretische variant aangelopen. Aannemelijk is dat hij succeservaringen kan gaan opdoen en dat bij hem het gevoel van falen wordt weggenomen als hij overstapt naar de andere variant. De bijstelling van het uitstroomperspectief is daarom redelijk geweest.