Datum uitspraak: 16-04-2015
Nummer uitspraak: 106484
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Commissie van Beroep VO

Situatie
Werkneemster gaf overwegend les in de bovenbouw. Per 1 augustus 2014 krijgt zij minder dan 50% van haar uren in de bovenbouw toebedeeld. 

Uitspraak Commissie 
Het beroep is gegrond. De werkgever heeft zich niet als een goed werkgever gedragen. 

Toelichting
De werkneemster heeft een eerstegraads bevoegdheid en was vanaf het schooljaar 2011-2012 overwegend werkzaam in de bovenbouw. Zij mocht aan de bepalingen in de cao vo over het entreerecht, aan het onderhandelaarsakkoord en aan de feitelijke urentoedeling in de voorafgaande jaren gerechtvaardigd de verwachting ontlenen dat zij ook na 1 augustus 2014 overwegend in de bovenbouw havo en vwo zou worden ingezet. Misschien berustte de urentoedeling in de voorgaande schooljaren deels op toeval  maar dit komt voor risico van de werkgever.

Trefwoorden: