Datum uitspraak: 09-05-2016
Nummer uitspraak: 107014
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Klaagster is docent op een praktijkschool. Ze werkt ruim 6 jaar op de school als zij na een incident uitvalt met klachten van psychische aard. Klaagster klaagt erover dat de school niet gezorgd heeft voor een veilig klimaat. Volgens klaagster is sprake van discriminatie. Zij heeft het gevoel dat de schoolleiding haar zorgen over het pedagogisch klimaat op de school, niet serieus heeft genomen.

Advies van de Commissie
De klacht over discriminatie is ongegrond. De klacht dat klaagster niet serieus is genomen is gegrond, omdat inhoudelijke gesprekken met klaagster over het pedagogisch klimaat op school achterwege zijn gebleven, hoewel daartoe zeker aanleiding bestond. 

Toelichting
Uit de toelichting van klaagster is duidelijk geworden dat het geen klacht over discriminatie is. Klaagster heeft de term discriminatie gebruikt om aan te geven dat zij als betrokken en ervaren werknemer niet gehoord is. Daardoor heeft zij het gevoel gekregen dat zij niet serieus is genomen. Dit is de kern van de klacht. 
Het pedagogisch beleid op school is in de loop der jaren gewijzigd. Daardoor is klaagster in de loop der tijd steeds meer los komen te staan van het docententeam. Uit de incidenten die zich hebben voorgedaan blijkt een verschil van inzicht in de gewenste pedagogische aanpak op school. De school heeft de incidenten wel besproken, maar niet het gesprek gevoerd met klaagster over de ontstane verwijdering tussen klaagster en de rest van het docententeam. De gesprekken zijn steeds gevoerd in het licht van de psychische klachten van klaagster, maar hadden geen betrekking op de inhoudelijke kwesties die klaagster naar voren wilde brengen.