Datum uitspraak: 05-07-2017
Nummer uitspraak: 107563
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen dat een leerkracht hun zoon vaker dan andere leerlingen en onterecht straft. Daarbij is volgens hen sprake van machtsmisbruik. De leerkracht heeft zich ook niet gehouden aan het handelingsplan dat in samenspraak met klagers en de school is opgesteld. De directeur heeft de leerkracht gehoord en zich op het standpunt gesteld dat zij een goede leerkracht is. 

Advies van de Commissie
De klachten zijn gegrond.

Toelichting
Onweersproken is dat de leerling vaker dan andere kinderen, en ten onrechte, werd gestraft.
Ook onweersproken is dat de leerkracht het handelingsplan niet consequent heeft toegepast. De leerling is dus niet juist behandeld door de leerkracht. De directeur heeft over de klachten van klagers navraag gedaan bij de leerkracht, maar heeft het na haar ontkenning van de klacht daarbij gelaten. Daarmee is de directeur te makkelijk voorbij gegaan aan de klachten van klagers. Het enkel horen en vervolgens stelling innemen dat verweerster een goede leerkracht is, is in deze situatie onvoldoende. De directeur had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en onderzoek naar de klacht moeten doen, bijvoorbeeld door andere ouders, collegae en leerlingen te bevragen.