Datum uitspraak: 02-02-2016
Nummer uitspraak: 107040
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Nadat klager een opleiding is gestart op niveau 4, eerste jaar als BOL-opleiding, tweede jaar als BBL-opleiding, heeft de school hem de mogelijkheid geboden uit te stromen op niveau 3. Als blijkt dat de resultaten onvoldoende zijn om te kunnen diplomeren, vraagt klager om informatie over het extraneustraject. Dit traject blijkt niet meer mogelijk en school heeft de onderwijsovereenkomst beëindigd. Klager klaagt dat hij niet tijdig is geïnformeerd over de mogelijkheden om via een extraneustraject of een andere oplossing om zijn diploma te halen. Daarnaast zou een aantal toetsen niet zijn afgenomen of beoordeeld.

Advies Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Kort nadat klager geïnformeerd had naar de mogelijkheden van het extraneustraject, heeft de school daarover duidelijkheid verstrekt. Het was voor klager niet mogelijk als extraneus te diplomeren, omdat hij niet het gehele examentraject heeft doorlopen, niet alle herkansingsmogelijkheden heeft benut en hij de beroepspraktijkvorming niet met een voldoende heeft afgerond. Als klager eerder wilde praten over oplossingen dan had hij daarover contact kunnen opnemen, nadat hij bericht had ontvangen dat zijn studie gevaar liep.
Het is niet aannemelijk geworden dat verweerder te verwijten valt dat toetsen niet zijn afgenomen en/of beoordeeld. Door weinig op school aanwezig te zijn, heeft klager de kans vergroot informatie te missen over de examenplanning.