Datum uitspraak: 19-09-2017
Nummer uitspraak: 107829
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader maakt bezwaar tegen een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband vindt dat dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk is omdat vader niet het ouderlijk gezag heeft over zijn zoon. 

Advies van de Commissie
Het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk. 

Toelichting
Om tegen een besluit bezwaar te kunnen maken moet een ouder belanghebbende zijn. Op basis van de door het samenwerkingsverband ingebrachte stukken is er twijfel gerezen of de vader belast is met het ouderlijk gezag. Vader is daarom meerdere malen in de gelegenheid gesteld om dit aan te tonen. Vader heeft van deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt. De Commissie heeft daarom bepaald dat vader niet als belanghebbende is aan te merken, zodat het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is.