Datum uitspraak: 30-03-2016
Nummer uitspraak: 107173
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klagers zijn het niet eens met het schooladvies vmbo kadergerichte leerweg voor hun dochter, omdat volgens hen de afgelopen twee jaar haar niveau constant de theoretische leerweg was. Ondanks een wettelijke verplichting weigert de school een dubbel schooladvies kader/theoretische leerweg te geven.

Advies van de Commissie
De klacht dat het schooladvies te laag is en de klacht dat er een dubbeladvies gegeven moet worden zijn ongegrond.

Toelichting
De Commissie toetst of de school in redelijkheid tot het uitgebrachte schooladvies heeft kunnen komen en of de procedure om tot dat advies te komen zorgvuldig is geweest. Op grond van de aangeleverde stukken acht de Commissie het advies vmbo kader niet onbegrijpelijk.
Op grond van artikel 42 WPO moet een basisschool voor iedere leerling in het achtste schooljaar een schooladvies vaststellen. Dat scholen ten behoeve van leerlingen in groep 8 een dubbel schooladvies moeten afgeven, is niet wettelijk geregeld. Er is in de Tweede Kamer wel een motie aangenomen waarin staat dat vo-scholen meervoudige schooladviezen van basisscholen niet meer mogen weigeren. De motie bevat geen oproep tot het verplicht stellen van het geven van meervoudige schooladviezen.