Datum uitspraak: 06-10-2016
Nummer uitspraak: 107338
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school moet vanwege krimp de groepen opnieuw indelen. De school kiest ervoor een groep die bekend staat om zijn onrustige dynamiek op te splitsen. De zoon van klaagster wordt met vijf andere leerlingen in een combinatie groep geplaatst, zonder een van zijn vriendjes. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond, omdat de belangenafweging niet volledig en zorgvuldig is geweest.

Toelichting
De Commissie kan de achterliggende gedachte bij de keuze om niet naar vriendschappen te kijken, begrijpen. Immers, vriendschappen in de groep hebben mogelijk bijgedragen aan de ongewenste dynamiek in groep 4 van het schooljaar 2015-2016.
Maar door dit criterium niet in de belangenafweging mee te nemen is het risico aanwezig dat alleen naar de belangen van de school en de groep wordt gekeken en dat de belangen van individuele leerlingen ondergesneeuwd raken. 
De school heeft zich bij haar afweging met name laten leiden door de wil om de groepsdynamiek te veranderen. De betreffende leerling had in deze dynamiek geen actieve rol. Toepassing van het gebruikelijke criterium van vriendjes en vriendinnetjes lijkt in dit geval ook niet strijdig met het uitgangspunt om de leerlingen die op elkaar reageren uit elkaar te halen. Door ook in de heroverweging de sociaal-emotionele belangen van de leerling (de behoefte aan de aanwezigheid van vriendjes) niet mee te nemen in de belangenafweging, heeft de school te weinig oog gehad voor de belangen en behoeften van de leerling en is de belangenafweging niet volledig en zorgvuldig geweest.

Trefwoorden: