Datum uitspraak: 12-07-2016
Nummer uitspraak: 107149
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school onvoldoende heeft gekeken naar de ondersteuningsmogelijkheden voor hun zoon. Daarnaast klagen zij over onvoldoende onderzoek naar een passende vervolgschool en over de communicatie vanuit de school.

Advies van de Commissie 
De klacht over de communicatie is gegrond. Voor het overige is de klacht ongegrond.

Toelichting
De school heeft voldoende gedaan om de zoon van klagers passende ondersteuning en begeleiding te bieden. Ook heeft de school voldoende onderzoek gedaan naar een passende vervolgschool. De school heeft hierover echter niet goed met de ouders gecommuniceerd en heeft hen onvoldoende meegenomen in het doorlopen traject.