Datum uitspraak: 08-09-2016
Nummer uitspraak: 107294
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft het schooladvies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg gegeven. Ouders vinden dat te laag. Zij verwijzen daarvoor onder andere naar een tentamen Cambridge Engels dat de leerling met succes heeft afgelegd. Ook kan hun dochter Hebreeuws lezen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. Het schooladvies is op een juiste wijze tot stand gekomen en is voldoende gemotiveerd.

Toelichting
Gezien de door de school aangeleverde informatie over de ontwikkeling van de leerling (onder andere uit leerlingvolgsysteem, observaties van leerkrachten, de psychologische onderzoeken en diverse objectieve gegevens over meerdere schooljaren), is het advies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg niet onbegrijpelijk. 
Het tentamen Engels en de belangstelling bij de leerling voor Hebreeuws bieden onvoldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat de school niet in redelijkheid tot het advies heeft kunnen komen.