Datum uitspraak: 02-08-2017
Nummer uitspraak: 107779
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is niet geplaatst op de vo-school die bovenaan haar voorkeurslijst stond. Dat was de uitkomst van afspraken in de lokale matchings- en plaatsingsprocedure. Ouders doen vanwege persoonlijke omstandigheden van de leerling een beroep op de hardheidsclausule van de plaatsingsprocedure en menen dat de school waar hun dochter wel is geplaatst niet passend is voor haar. Ouders hebben bij de school van eerste voorkeur bezwaar gemaakt tegen het besluit om hun dochter niet te plaatsen.

Advies van de Commissie
De klacht dat de leerling niet geplaatst is op de school van voorkeur en de klacht over de procedure is ongegrond. 

Toelichting
Een systeem van matching en plaatsing kan in individuele gevallen tot een teleurstellende uitkomst leiden. Bij de behandeling van het bezwaar heeft het schoolbestuur ook onderzocht of de leerling met gebruikmaking van de hardheidsclausule toegelaten moest worden terwijl formeel vóór de loting een beroep op de hardheidsclausule moet worden gedaan. Het schoolbestuur heeft zorgvuldig onderzoek gedaan en in redelijkheid kunnen beslissen om de leerling niet alsnog tot de school van eerste voorkeur toe te laten.