Datum uitspraak: 04-08-2016
Nummer uitspraak: 107279
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Moeder maakt bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring so omdat zij vindt dat een so-school niet nodig is. De oorzaak van de achterstand is volgens haar onenigheid met de leerkracht.

Advies van de Commissie
Het besluit tot afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring kan in stand blijven. De Commissie adviseert bij de beslissing op bezwaar een nadere onderbouwing te geven van de gronden waarop de toelaatbaarheidsverklaring berust.

Toelichting
De toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven in overeenstemming met de procedurele eisen en criteria van het samenwerkingsverband. Maar de schriftelijke motivering van de beschikking is onvoldoende. Het samenwerkingsverband moet dit herstellen bij de beslissing op bezwaar. Zeker nu bekend was dat de moeder het met de tlv niet eens was, diende het samenwerkingsverband de tlv deugdelijk te motiveren. Zo moet de motivering verwijzen naar de deskundigenadviezen. Reden voor afgifte van de tlv is in dit geval gelegen in het gedrag van het kind.