Datum uitspraak: 06-02-2017
Nummer uitspraak: 107496
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling, die bekend is met pdd-nos zit al ruim anderhalf jaar thuis. De verstandhouding tussen school en moeder verloopt moeizaam. De school vraagt een tlv aan en het samenwerkingsverband heeft de tlv voor voortgezet speciaal onderwijs afgegeven, naar eigen zeggen om het mogelijk te maken dat er onderzoek plaatsvindt naar welke vorm van onderwijs passend is voor de leerling. De commissie die het samenwerkingsverband adviseert over al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring ging uit van informatie van de school die dateert van voor 1 april 2015 (daarna is de leerling niet meer naar school geweest) en op verouderde onderzoeken (uit 2010 en 2012). 

Advies van de Commissie
De toelaatbaarheidsverklaring kan niet in stand blijven.

Toelichting
Het besluit is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en is niet voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de leerling op basis van zijn ondersteuningsbehoefte toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs. Ook de volgorde, het een toelaatbaarheidsverklaring verstrekken en daarna pas onderzoek verrichten naar de vraag welke vorm van onderwijs passend is, verdraagt zich niet met het systeem van passend onderwijs. Als het samenwerkingsverband alleen onderzoek mogelijk wilde maken, had het met een arrangement kunnen volstaan.