Datum uitspraak: 13-07-2017
Nummer uitspraak: 107513
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever trekt een voorgenomen onvoldoende beoordeling van de werknemer in en besluit om hem opnieuw te beoordelen. De werknemer heeft in bezwaar verzocht om het intrekkingsbesluit te heroverwegen en om hem alsnog een voldoende beoordeling te geven. De werkgever verzoekt de Commissie te adviseren over het bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie ziet geen reden om de bestreden beslissing te herroepen en adviseert de werkgever om het bezwaar ongegrond te verklaren en om het verzoek om vergoeding van de kosten af te wijzen.

Toelichting
Het besluit om niet over te gaan tot een definitieve beoordeling is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen kan bezwaar ingediend worden.
Een werkgever kan een beoordelingsprocedure staken en hervatten om geconstateerde onzorgvuldigheden weg te nemen.
Het was niet onredelijk was om de besluitvormingsprocedure te staken en te hervatten. Het is ook niet onredelijk dat er geen definitieve beoordeling wordt vastgesteld voordat de besluitvormingsprocedure is afgerond.