Datum uitspraak: 21-12-2016
Nummer uitspraak: 107458
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Werknemer is met ingang van 25 augustus 2014 in dienst getreden bij de werkgever. Partijen verschillen van mening over de vraag of de werknemer op 1 augustus 2014 in dienst moest zijn van de werkgever om aanspraak te kunnen maken op het entreerecht. De werknemer voldoet aan de overige voorwaarden voor benoeming in een LD-functie, te weten bezit van eerstegraads bevoegdheid en lesgeven in de structurele formatie in de bovenbouw.

Uitspraak van de Commissie:
Het beroep is gegrond.

Toelichting:
Het is beleid van de werkgever om een zij-instromer per eerste schooldag te benoemen en niet per 1 augustus van het desbetreffende schooljaar. Als de werknemer per 1 augustus 2014 in dienst was getreden, had hij aanspraak kunnen maken op het entreerecht. De werknemer heeft het hele schooljaar les gegeven. Daarom kon de werkgever hem niet in redelijkheid het entreerecht onthouden. De Commissie laat de uitleg van de cao-bepaling verder in het midden.

Trefwoorden: