Datum uitspraak: 08-02-2019
Nummer uitspraak: 108487
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school had voor de ondersteuning van een leerling met een taalontwikkelingsstoornis een medium arrangement van een cluster 2 instelling gekregen. Ondanks alle ondersteuning werd de achterstand van de leerling steeds groter. Bij de bijstelling van het opp heeft de school daarom opgenomen dat de school een zwaarder arrangement, namelijk plaatsing op een cluster 2 school, zou gaan aanvragen. Ouders zijn van mening dat hun zoon met de juiste extra ondersteuning op het regulier onderwijs kan blijven.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de ondersteuning geboden die redelijkerwijs door een reguliere school geboden kan worden. Niettemin is de achterstand van de leerling ten opzichte van zijn klasgenoten groter geworden. Een recent logopedisch onderzoek, dat op verzoek van de ouders is afgenomen, bevestigt dit. In het ontwikkelingsperspectief is terecht geconcludeerd dat de leerling is gebaat bij plaatsing in cluster 2.