Datum uitspraak: 06-11-2019
Nummer uitspraak: 108934
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school verwijdert een leerling vanwege gedragsproblemen. De school vindt dat zij niet langer in zijn ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Volgens de ouders is eerst nader onderzoek nodig naar hun zoon. Pas daarna mag de school hun zoon eventueel verwijderen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling een langdurige intensieve vorm van begeleiding geboden. Bij de afbouw van deze begeleiding, nam het grensoverschrijdend gedrag van de leerling toe. Daardoor kon de school hem niet langer begeleiden en mocht zij hem verwijderen. Voor het bepalen van een ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose vereist.