Datum uitspraak: 02-06-2020
Nummer uitspraak: 109188
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
In mei 2019 heeft de school een ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld. Het verzoekschrift daartegen is in februari 2020 ingediend. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk. 

Toelichting
Moeder wil met een inhoudelijk oordeel over het opp van mei 2019 de in januari 2020 aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring voor haar dochter aanvechten. Dat verzoek om een inhoudelijk oordeel is te laat. Voor de overschrijding van de termijn ontbreekt een geldige reden.