Datum uitspraak: 20-12-2018
Nummer uitspraak: 108467
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling met dyslexie start in het eerste jaar van het gymnasium. Het tweede schooljaar zat hij op het atheneum. Leerjaar drie zit de leerling in 3 havo. De ouders van de leerling menen dat de door school geboden ondersteuning niet volstaat en dat er extra ondersteuning moet worden ingezet. Daarvoor moet de school volgens de ouders ook een ontwikkelingsperspectief opstellen, maar de school weigert dit. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Ondersteuning bij dyslexie valt onder de basisondersteuning. Als er voor de ondersteuning extra middelen bovenop de basisondersteuning nodig zijn, is er sprake van extra ondersteuning. Dan is er ook een ontwikkelingsperspectief nodig. De ondersteuning die de ouders wensen, zijn onder meer vrijstelling van een tweede moderne taal, het gebruik van regelkaarten tijdens toetsen en compenserende maatregelen. Deze aanpassingen vallen onder de basisondersteuning. Voor het realiseren van deze aanpassingen zijn geen extra middelen nodig. Omdat er geen sprake is van extra ondersteuning hoeft de school geen ontwikkelingsperspectief op te stellen.