Datum uitspraak: 20-01-2021
Nummer uitspraak: 109590
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is in groep 2 op de school gekomen. In groep 3 is er een incident en ouders houden hun kind thuis. Zij verzoeken de school de leerling in een groep met voorbereiding op het voltijds hoogbegaafdenonderwijs te plaatsen. De school gaat hierin niet mee. 
Ouders zien dit als een weigering een opp voor de leerling op te stellen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Op de school is hoogbegaafdenonderwijs opgenomen in de basisondersteuning. Daarom hoeft er geen opp voor de leerling opgesteld te worden. Daar komt bij dat, tot het moment van thuishouden van de leerling door de ouders, er niet gebleken is van enige zorg over de ondersteuning van de leerling. De school en verzoekers moeten over de ondersteuning van de leerling in gesprek blijven, temeer nu de leerling thuiszit. Als extra ondersteuning nodig zou zijn, moet dit door nader onderzoek worden vastgesteld.