Datum uitspraak: 17-12-2019
Nummer uitspraak: 108999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school verwijdert een leerling op grond van verklaringen van medeleerlingen. Die meldden dat de leerling een mes bij zich had en dreigde dat te gebruiken. Ook verklaarden medeleerlingen dat de leerling ruzie had met een andere leerling en via sociale media die andere leerling bedreigde. Volgens de moeder van de leerling is haar zoon vals beschuldigd. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Het verweten ernstig gedrag is niet aangetoond. Het is niet duidelijk of de leerling het mes daadwerkelijk in bezit had. Ook is niet gebleken dat de leerling heeft gedreigd. Een school moet de feiten eerst zorgvuldig vaststellen voordat zij besluit een leerling te verwijderen.