Datum uitspraak: 07-02-2020
Nummer uitspraak: 109064
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school wil een leerling verwijderen. De redenen hiervoor zijn het gedrag van de leerling en de moeizame relatie tussen de school en de ouders. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Het besluit van school is feitelijk een ordemaatregel omdat de leerling op de school mag terugkeren. Ook al is dit in een andere klas met extra ondersteuning. De incidenten zijn onvoldoende zwaar om daarvoor de leerling te verwijderen. De communicatie tussen de school en ouders is weliswaar moeizaam, maar ook dit is geen reden voor verwijdering. De school en de ouders moeten met elkaar in overleg waarbij eventueel een derde een bemiddelende rol kan spelen.