Datum uitspraak: 11-03-2020
Nummer uitspraak: 109106
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school wil de leerling verwijderen omdat hij niet voldoende tot ontwikkeling komt ondanks de geboden ondersteuning. Moeder vindt dat de leerling met de juiste begeleiding op de school kan blijven.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft op diverse ontwikkelingsgebieden een achterstand. Ondanks doublure, aangepaste doelen en één-op-één-begeleiding komt de leerling niet voldoende tot ontwikkeling. De achterstand ten opzichte van leeftijdsgenootjes loopt verder op. Door het samenwerkingsverband is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) afgegeven. Gezien de extra ondersteuning en afgifte van de tlv-sbo zijn de twee sbo-scholen passend voor de leerling. Hiermee heeft de school aan haar zorgplicht voldaan en heeft zij tot haar besluit kunnen komen om de leerling te verwijderen.