Datum uitspraak: 10-12-2019
Nummer uitspraak: 108972
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het samenwerkingsverband en de school hebben een constructie opgezet voor eindexamenleerlingen die onderwijs volgen op het opdc. Deze leerlingen worden allemaal ingeschreven op de school, omwille van dezelfde toetsingseisen.
Het opdc verwijdert een leerling wegens drugsdealen. De leerling zit sindsdien thuis. Zijn moeder vraagt de Commissie om advies. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De school heeft niet zorgvuldig gehandeld. De feiten staan niet vast en er is geen sprake van een zorgvuldige belangenafweging. De leerling zit in zijn eindexamenjaar. De periode vóór de verwijdering waren er geen grote problemen met de leerling. Het opdc heeft het voornemen tot verwijdering niet bekend gemaakt bij de school van inschrijving. De zorgplicht is geschonden door de verwijdering. De invulling van de zorgplicht moet acuut opgepakt worden. Een directe (gedeeltelijke) terugkeer naar het opdc moet mogelijk zijn, gezien het belang van de leerling bij het behalen van zijn eindexamen.