Datum uitspraak: 23-01-2020
Nummer uitspraak: 109041
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school schorst een leerling voor vijf dagen vanwege een woedeaanval waardoor hij moest worden gefixeerd. De schorsing is steeds met vijf dagen verlengd. Dezelfde maand stelt de school een ontwikkelingsperspectief op en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor speciaal onderwijs. Die tlv volgt een half jaar later. Tot die tijd zit de leerling thuis. 

Advies 
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Er is sprake van feitelijke verwijdering. Het is in strijd met de Wet op het primair onderwijs om een leerling langer dan een week te schorsen. Het opp is veel te laat opgesteld.