Datum uitspraak: 03-02-2020
Nummer uitspraak: 109079
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is op vierjarige leeftijd ingeschreven bij een reguliere basisschool. De school schrijft hem na vier weken weer uit. De school vindt dat er geen zorgplicht is voor de leerling, omdat hij nog niet leerplichtig is.

Advies 
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Kinderen tot vier jaar zijn nog geen leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs. Eenmaal vier jaar en ingeschreven, zoals in de situatie van deze leerling, geldt de zorgplicht. Dit betekent dat de school een leerling pas mag verwijderen, als zij ervoor gezorgd heeft dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dat op (de ouders van) de leerling de Leerplichtwet 1969 nog niet van toepassing is, doet hier niet aan af. Die wet heeft een geheel andere doelstelling en ziet vooral op de verplichting dat de leerling geregeld naar school gaat.