Datum uitspraak: 29-06-2020
Nummer uitspraak: 109199
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling stapt over naar een andere school van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag bestempelt dit als gastleerlingschap. Kort na de overstap stuurt de school de leerling naar huis. Hij keert niet terug en nadat er voor hem een tlv is aangevraagd en toegekend, gaat hij naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting 
De leerling ontving geen onderwijs en de school deed geen poging hem terug te halen. De berusting in de situatie gekoppeld aan de tlv aanvraag is gelijk te stellen aan een verwijdingsbeslissing. Een ontwikkelingsperspectief (opp) is niet tijdig opgesteld en het ernstig gedrag waarvan sprake zou zijn is niet aangetoond. 
De Commissie beveelt partijen aan overleg over een passende oplossing te voeren.