Datum uitspraak: 03-11-2020
Nummer uitspraak: 109407
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een 17-jarige leerling met een vmbo-tl-diploma, volgt voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo-onderwijs) op een mbo-instelling om zo zijn havo-diploma te behalen. Dit is mogelijk op grond van de zogenoemde Rutte-regeling waarbij de minderjarige leerling wordt ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs (vo-school), maar feitelijk onderwijs volgt op een mbo-instelling. 
De mbo-instelling besluit de onderwijsovereenkomst voortijdig met de leerling te beëindigen. Verzoeker meent dat de vo-school voor passend onderwijs moet zorgen.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De gekozen uitbestedingsroute is volledig vervangend voor de reguliere leerweg binnen de vo-school en daarmee is terugkeer van de leerling naar de vo-school niet aan de orde. In deze uitbestedingsroute is de mbo-instelling vanaf het moment van uitbesteding van de leerling volledig verantwoordelijk voor uitvoering van onderwijs en examen binnen de voorschriften van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) voor het vavo. De uitschrijving van de vo-school als het gevolg van de beëindiging van onderwijsovereenkomst is bij deze uitbestedingsvariant niet gelijk te stellen met een verwijderingsbesluit dat aan de Commissie kan worden voorgelegd. De Commissie kan daardoor geen inhoudelijk oordeel geven.