Datum uitspraak: 23-03-2021
Nummer uitspraak: 109669
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt sinds september 2019 geen onderwijs meer op de school, maar gaat naar een zorgorganisatie waar hij lesstof van de school ontvangt. De school stelt niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voorzien. Voor de leerling wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs (tlv-so) afgegeven.

Advies van de Commissie
Het advies is ongegrond. De Commissie adviseert om de leerling zo snel mogelijk bij een so-school aan te melden zodat de leerling niet nog langer onderwijs wordt onthouden.

Toelichting
De leerling heeft extra ondersteuning op het gebied van gedrag nodig. De school heeft de leerling hiervoor begeleiding geboden. Ondanks de inspanningen verslechterde het gedrag van de leerling en escaleerde het dusdanig op de school dat de leerling niet langer naar school ging, maar naar een zorgorganisatie. Voor de leerling is een tlv-so afgegeven. Hiertegen heeft de moeder van de leerling bezwaar ingediend en later beroep tegen aangetekend. Gedurende die procedures heeft de school een tijdelijke observatieplaatsing voorgesteld, zodat de leerling weer aan het onderwijsproces zou kunnen deelnemen. Dit wilde moeder echter niet. De school heeft een passende so-school voor de leerling gevonden en heeft in redelijkheid kunnen besluiten de leerling te verwijderen.