Datum uitspraak: 29-01-2021
Nummer uitspraak: 109572
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de ondersteuningsbehoefte van een leerling plaatst de school deze leerling op een bovenschoolse voorziening. Een terugkeer van de leerling naar de school is volgens de school uitgesloten, omdat de school niet langer in de ondersteuning van de leerling kan voorzien. De moeder meent dat sprake is van een voorgenomen verwijdering. Zij is het niet eens met de plaatsing op de bovenschoolse voorziening en wil dat haar zoon direct naar een andere vo-school gaat. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Met de verwijzing naar de bovenschoolse voorziening wil de school een volgende stap in het proces zetten om de gedragsproblematiek van de leerling en de daarop te ondernemen actie op een heldere en gestructureerde manier in kaart te brengen. Gezien de ernst van de problematiek en de reeds door de school verrichte inspanningen om tot een verbetering van het gedrag van de leerling te komen, is de voorgenomen verwijdering en de plaatsing op de bovenschoolse voorziening redelijk. De school heeft hiermee volgens de regels van passend onderwijs gehandeld.