Datum uitspraak: 11-06-2020
Nummer uitspraak: 109242
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling start in groep 1 van het regulier basisonderwijs. Als snel blijkt dat zij ondersteuning nodig heeft voor haar taalontwikkelingsstoornis. De leerling heeft logopedie gekregen en vanuit cluster-2 is een arrangement ingezet. Bij de leerling is daarna ernstige enkelvoudige dyslexie vastgesteld. Omdat de problemen met taal, maar ook lezen en rekenen aanhielden, is er eind groep 5 een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs afgegeven. De ouders zijn het er niet mee eens dat de school hun dochter wil verwijderen omdat zij vinden dat hun dochter voldoende ontwikkeling laat zien.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting 
De school heeft voldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de leerling voldoende begeleid. De leerling heeft remedial teaching gehad en een arrangement vanuit het cluster-2. De leerling heeft groep 5 gedoubleerd en krijgt specialistische dyslexiebegeleiding. De verschillende vormen van ondersteuning hebben niet tot voldoende verbetering geleid. De leerling kan niet meekomen met het leertempo van haar klas.  Er is een andere school bereid om de leerling toe te laten.