Datum uitspraak: 02-03-2020
Nummer uitspraak: 109085
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school verwijdert een leerling die betrokken was bij een gewapende overval buiten de school. Op de school zou sprake zijn van een gevoel van onveiligheid omdat de leerling in het verleden voor incidenten heeft gezorgd in de school. Volgens de ouders van de leerling gaat het met hun zoon juist al langere tijd goed op  school en is daar de veiligheid niet in het geding. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De verwijderingsbeslissing dateert van december, het voorval buiten de school van mei, eerder dat jaar. Dat voorval heeft geen betrekking op de school. De leerling zorgt momenteel niet voor onveiligheid op de school. Het zorgadviesteam was voorheen betrokken bij de leerling, maar had al een tijd geen hulpvraag meer over het gedrag van de leerling. De leerling heeft er baat bij te resocialiseren en heeft zijn werk in een winkel en zijn sport  hervat. Ook de jeugdreclassering adviseert om de leerling weer toe te laten op de school. De jeugdreclassering ondersteunt niet alleen de leerling bij de begeleiding terug naar de school, maar kan ook begeleiding bieden aan het schoolteam. De leerling heeft er belang bij om zijn eindexamenjaar op de school af te ronden.