Datum uitspraak: 17-12-2019
Nummer uitspraak: 108986
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een school wil een leerling verwijderen. De reden daarvoor is het gedrag van de leerling op de school en op de bovenschoolse voorziening waar de leerling als laatste onderwijs volgde. De ouders zijn het er niet mee eens en richten zich tot de Commissie.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Er zijn onvoldoende argumenten om de leerling te verwijderen. Pesten/treiteren en verbaal geweld lijken één leerling te betreffen en niet meerdere, zoals in het voorgenomen verwijderingsbesluit staat. Seksueel getint gedrag is niet komen vast te staan en kan daarom niet aan de verwijdering ten grondslag worden gelegd. Het storend gedrag is onvoldoende van aard om op zichzelf de verwijderingsbeslissing te kunnen dragen. 
Daarnaast had de school eerder, en niet pas voor de plaatsing van de leerling op de bovenschoolse voorziening, een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen.