Datum uitspraak: 20-03-2020
Nummer uitspraak: 109110
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vo-school is voornemens een leerling te verwijderen omdat de leerling samen met een klasgenoot een medeleerling heeft bedreigd. Het gedrag van de leerling en de klasgenoot brengt de veiligheid van de medeleerling en anderen in gevaar. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De school heeft in redelijkheid tot zijn voorgenomen besluit tot verwijdering kunnen komen. De school heeft zorgvuldig onderzoek gedaan naar de bedreiging. Omdat de school ter zitting heeft verklaard mogelijk de verwijdering niet door te zetten, doet de Commissie een aanbeveling de voorgenomen verwijdering niet uit te voeren. 

Gevoegd behandeld met zaak 109109.