Datum uitspraak: 25-04-2007
Nummer uitspraak: 103312
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkgever verzoekt om herziening van een uitspraak van de Commissie waarbij het beroep van de werknemer gegrond is verklaard.
De Commissie is in de uitspraak uitgegaan van de veronderstelling dat de betrekking bij de werkgever in overuren als bedoeld in de CAO werd vervuld en heeft op grond daarvan aangenomen dat het dienstverband bij de werkgever van tijdelijke aard was en dat dit dienstverband in strijd met artikel 7:667 lid 3 BW is opgezegd. Deze veronderstelling is echter onjuist gebleken. Indien het juiste feit bekend was geweest bij de Commissie zou dit tot een andere uitspraak hebben geleid. Immers, de betrekking bij de werkgever zou dan in de uitspraak niet beschouwd zijn als een tijdelijk dienstverband zodat het beroep ook niet op grond van artikel 7:667 lid 3 BW gegrond verklaard zou zijn. Aldus komt de uitspraak van de Commissie op deze grond voor herziening in aanmerking.
Omdat partijen tot een schikking zijn gekomen wordt de inhoudelijke behandeling van het beroep niet voortgezet.
Herzieningsverzoek gegrond.

Trefwoorden: