Datum uitspraak: 11-03-2008
Nummer uitspraak: 103630
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer verzoekt herziening van de uitspraak van de Commissie waarbij zijn beroep tegen de RDDF-plaatsing (zaaknummer 102658) ongegrond is verklaard. De werknemer heeft een aantal feiten opgevoerd dat reeds expliciet aan de orde is geweest in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak waarvan nu herziening wordt gevraagd. Daarnaast heeft de werknemer verschillende feiten opgevoerd die hebben plaats gevonden ná de uitspraak van de Commissie. Deze feiten kunnen derhalve niet tot herziening van de uitspraak leiden. De overige opgevoerde feiten zijn door de werknemer onvoldoende onderbouwd of leiden niet tot herziening.
Herzieningsverzoek ongegrond.

Trefwoorden: