Datum uitspraak: 23-04-2019
Nummer uitspraak: 108709
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werknemer heeft beroep ingesteld tegen een besluit tot het onthouden van promotie. Het beroepschrift is na afloop van de beroepstermijn van zes weken verstuurd. De werknemer stelt dat hij dacht dat het om zes werkweken ging en daarvan uitgaande is het beroepschrift tijdig verstuurd.

Uitspraak 
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De beslissing waartegen het beroep is ingesteld bevat de mededeling dat de werknemer de mogelijkheid heeft om beroep in te stellen bij de Commissie met een link naar de website van de Commissie. Zowel de cao vo als het reglement van de Commissie geeft aan dat de werknemer beroep moet instellen binnen zes weken nadat het besluit is medegedeeld. Er was geen enkele aanleiding voor de werknemer om aan te nemen dat het om zes werkweken zou gaan. De werknemer heeft nog aangevoerd dat hij hierover telefonisch contact heeft gehad met een secretariaatsmedewerker van de Commissie. Dat moge zo zijn maar het secretariaat zal nimmer uitspraak doen of een termijn in een specifieke zaak al dan niet is verstreken maar hooguit aanraden, zoals in casu is gebeurd, dat het verstandig is het beroep zo spoedig mogelijk in te dienen. Op het moment van het beweerde telefonisch contact was de beroepstermijn overigens reeds verstreken.