Datum uitspraak: 27-01-2016
Nummer uitspraak: 107066
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling uit 1 vwo heeft kort na de start op school problemen op het gebied van gedrag, concentratie en werkhouding. De school plaatst hem in een time-outvoorziening en komt tegen het einde van het schooljaar tot de conclusie dat de leerling beter af is op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. De leerling mag daarom niet meer terugkeren op de school. De ouders zijn het daar niet mee eens.

Advies van de Commissie
Het verzoekschrift is gegrond omdat de school bij deze verwijdering niet heeft gehandeld conform het eigen ondersteuningsbeleid.

Toelichting
Het ondersteuningsbeleid van de school beschrijft drie fasen van handelen. De school heeft nagenoeg onmiddellijk naar de zwaarste middelen gegrepen om de situatie de baas te worden. De school is niet eerst zorgvuldig nagegaan welke ondersteuningsbehoefte de leerling had en welke ondersteuning de school zelf kon bieden. Daarom is het verzoek gegrond. 
De Commissie tekent daarbij aan dat uit onderzoeken gedurende de time-outvoorziening wel gebleken is dat de extra begeleiding die de leerling nodig heeft, wel in een zodanige omvang en structuur is, dat een school voor voortgezet speciaal onderwijs, op dit moment  voor de leerling wel het beste is.