Datum uitspraak: 21-09-2016
Nummer uitspraak: 107312
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een ouder maakt enkele maanden na afgifte van een tlv bezwaar. Haar zoon heeft gedurende die tijd een school bezocht, waarvoor de tlv is afgegeven. Volgens de ouder komt deze school afspraken niet na.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is te laat ingediend zonder dat daar een goede reden voor is. Daarom is het bezwaar niet-ontvankelijk.

Toelichting
De ouder voerde aan dat de tlv in een stapeltje papieren van de school heeft gezeten en dat zij niet heeft gezien dat op de tlv stond dat zij daartegen binnen zes weken bezwaar kon maken. Dat is volgens de Commissie geen reden om het overschrijden van de bezwaartermijn van zes weken verschoonbaar te achten. Het bezwaarschrift is te laat ingediend en daarom niet-ontvankelijk. Aan een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar komt de Commissie dan niet toe.