Datum uitspraak: 21-10-2015
Nummer uitspraak: 106953
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders maken bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring omdat de taalontwikkelingsstoornis van hun zoon onvoldoende is meegenomen in het ontwikkelingsperspectief en hij met extra ondersteuning regulier onderwijs kan volgen.   

Advies Commissie
Het bezwaar is gegrond. De Commissie adviseert het samenwerkingsverband om het besluit te heroverwegen, daarbij recent beschikbaar gekomen informatie te betrekken en geconstateerde gebreken te herstellen. 

Toelichting
In plaats van doorzending van het bezwaarschrift naar de Commissie heeft het samenwerkingsverband een second opinion gevraagd bij een collega samenwerkingsverband en beslist op het bezwaar. Pas daarna is het bezwaar voor advies doorgestuurd aan de Commissie. Dit procedureel gebrek kan gerepareerd worden bij de heroverweging van het bestreden besluit. De ondersteuningsbehoefte van de leerling is onvolledig vastgelegd omdat daarin de taalontwikkelingsstoornis onvoldoende is meegenomen. Op grond van zo'n onvolledig beeld kan geen toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven.