Datum uitspraak: 31-10-2016
Nummer uitspraak: 107381 - 16.05
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag meent dat het aantal aaneengesloten zittingsperiodes van MR-leden een limiet moet hebben. In het huidige medezeggenschapsreglement is zo'n limiet opgenomen en het schoolbestuur wil die limiet in een nieuw medezeggenschapsreglement verder aanscherpen. De MR meent dat deze limieten in strijd zijn met de Wms en legt daarover een interpretatiegeschil aan de Commissie voor. 

Uitspraak van de Commissie
De Wms biedt geen ruimte om in het medezeggenschapsreglement de verkiesbaarheid tot lid van de MR verder te beperken dan in de Wms is bepaald. 

Toelichting 
In de Wms is uitdrukkelijk aangegeven wanneer iemand niet tot lid van de MR gekozen kan worden en wanneer het medezeggenschapsreglement kan bepalen dat iemand niet of alleen onder bepaalde voorwaarden tot lid van de MR gekozen kan worden. 
Als de wetgever verdergaande beperkingen mogelijk had willen maken, dan had het in de rede gelegen dat de wetgever dat expliciet in de Wms had opgenomen. De wetgever heeft dat niet gedaan. 
De omstreden beperking in het medezeggenschapsreglement van het aantal zittingsperiodes voor MR-leden, is daarom in strijd met de Wms.

 

Ondernemingskamer vernietigt uitspraak

Deze uitspraak is vernietigd door de Ondernemingskamer: Beschikking Ondernemingskamer 22 februari 2017 (zaaknummer 200.203.998/01 OK)  
Beschikking Ondernemingskamer is tevens gepubliceerd op rechtspraak.nl, ECLI:NL:GHAMS:2017:563

Trefwoorden: