Datum uitspraak: 17-06-2015
Nummer uitspraak: 106692
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De verhouding tussen ouders en de leerkracht van hun zoon is na een 10-minutengesprek verstoord geraakt. Klagers vinden dat hun kind niet langer veilig is in de groep. Directie en bestuur van de school hebben de problemen niet kunnen oplossen, maar hebben deze in de visie van klagers alleen maar verergerd.

Advies Commissie
Het is niet gebleken dat de leerkracht zich onprofessioneel heeft gedragen. Directie en bestuur van de school hebben naar vermogen geprobeerd de situatie op te lossen. De klacht is ongegrond.

Toelichting
Klagers hebben alleen op grond van hun beleving en uitlatingen van hun kind geconcludeerd dat de situatie in de groep niet veilig was voor hun kind. Het ongemakkelijke gevoel van het kind is niet te herleiden tot gedrag van de leerkracht. Ook is het niet onprofessioneel dat de leerkracht de communicatie met klagers aan anderen heeft overgelaten. Het optreden van de directeur was oplossingsgericht. Ook het bevoegd gezag heeft naar vermogen geprobeerd de situatie op te lossen. De tegen klagers getroffen ordemaatregelen waren passend en adequaat gezien de ontstane onrust.

Trefwoorden: