Datum uitspraak: 28-04-2015
Nummer uitspraak: 106650
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft het schooladvies vmbo-kader gegeven. De vader van de leerling is het daar niet mee eens en dient een klacht in. 

Advies Commissie
De klacht is ongegrond. Het gegeven schooladvies is redelijk. Verder is het advies op een zorgvuldige manier tot stand gekomen. 

Toelichting
De Commissie toetst klachten over schooladviezen terughoudend omdat de school bij uitstek de deskundigheid heeft op gebied van het kennen en kunnen van een leerling. Op grond van de door de school aangeleverde stukken is het schooladvies voor deze leerling niet onbegrijpelijk. Verder is gebleken dat de school voor het advies ook gesprekken heeft gevoerd met diverse betrokken professionals, zoals leerkrachten en intern begeleiders, en ook met de ouders van de leerling. De school heeft zorgvuldig gehandeld.